BIOFACH - Ekologiska livsmedel

BIOFACH är världens ledande mässa för ekologiska livsmedel. På BIOFACH presenterar över 3 000 utställare från hela världen senaste nytt från branschen för ca 51 500 fackbesökare från 134 länder. Mässan bevakas intensivt av media med runt 1 000 journalister från närmare 40 länder. Här träffas alla viktiga aktörer från den ekologiska sektorn och ingen annanstans får ditt företag så goda möjligheter att profilera sig och knyta nya kontakter världen över med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

BIOFACH är en kunskapsplattform där både utställare och besökare, genom ett omfattande seminarieprogram, kan ta del av senaste nytt och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen. Mässan samlar representanter från den politiska sektorn genom det stora antal delegationer från politiska organ, organisationer, föreningar och opinionsbildare som finns på plats.

Sverigemonter

För att underlätta svenska företags deltagande på BIOFACH arrangerar Trade Fair Agency årligen en svensk samlingsmonter, med en topplacering i hall 6 nära de övriga skandinaviska paviljongerna. Där finns även flera av de andra europeiska länderna representerade, vilket betyder att den svenska samlingsmontern har sin placering i den mest attraktiva hallen.

Tanken med sverigepaviljongen är att arbeta för en ökad närvaro av svenska högkvalitativa tillverkare och leverantörer av ekologiska produkter vid BIOFACH. Kontakta Marie Jaeger, Trade Fair Agency för mer information.

BIOFACH i världen