Byggnation och konstruktion
• 13-15 oktober 2020 
• Nürnberg

Kyla, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar.
• 18-21 mars 2020
• Hannover

Trähantverk - Maskinteknologi och bearbetning av trä.
• 18-21 mars 2020
• Nürnberg

Fönster, dörrar, fasader och beslag.
• 14-16 januari 2020
• Nürnberg

Yttre och inre områdesskydd.
• 16-19 september 2020
• Nürnberg

Offentlig miljö - underhåll och anläggning av gröna och öppna ytor.
• 17-20 juni 2020
• Nürnberg

Natursten och naturstensbearbetning.