Byggnation och konstruktion




• 13-15 oktober 2020 
• Nürnberg

Kyla, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar.




• 18-21 mars 2020
• Hannover

Trähantverk - Maskinteknologi och bearbetning av trä.




• 18-21 mars 2020
• Nürnberg

Fönster, dörrar, fasader och beslag.




• 14-16 januari 2020
• Nürnberg

Yttre och inre områdesskydd.




• 16-19 september 2020
• Nürnberg

Offentlig miljö - underhåll och anläggning av gröna och öppna ytor.




• 17-20 juni 2020
• Nürnberg

Natursten och naturstensbearbetning.