Byggnation och konstruktion
• 16-18 oktober 2018 
• Nürnberg

Kyla, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar.
• 21-24 mars 2018
• Hannover

Trähantverk - Maskinteknologi och bearbetning av trä.
• 21-24 mars 2018 
• Nürnberg

Fönster, dörrar, fasader och beslag.
• 16-18 januari 2018
• Nürnberg

Yttre och inre områdesskydd.
• 12-15 september 2018
• Nürnberg

Offentlig miljö - underhåll och anläggning av gröna och öppna ytor.
• 13-16 juni 2018
• Nürnberg

Natursten och naturstensbearbetning.