DOMOTEX - Mattor och golv för inne- och utemiljö

DOMOTEX är den internationellt ledande mässan för matt- och golvbranschen och samlar i januari varje år de ledande aktörerna i branschen under ett tak. Ett par nya hallar tillkom 2018 och hall 9 fortsätter vara ett centrum för innovation och design i show room-format, vilket attraherar arkitekter, designer och inredare. Se hallplanen här

DOMOTEX 2019 erbjuder en hel del nyheter och inriktningen mot trend, innovation och design ökar. Huvudtemat för DOMOTEX 2019 - "CREATE'N'CONNECT" - refererar till dagens megatrend konnektivitet. Möjligheten till uppkoppling påverkar alla aspekter av hur vi lever, arbetar och interagerar. Teknik och digital förändring driver utvecklingen och nya kulturmönster och vanor manifesterar sig i nya sätt att utforma saker. Temat "connectedness" har starka symboliska och känslomässiga aspekter. Med sina många designalternativ spelar golv en viktig roll här: De utgör själva grunden för de rum där vi bor och arbetar. Vi står i ständig kontakt med golv och golvbeläggningar, och påverkas av vad som ligger under våra fötter. Golv och mattor blir alltmer viktiga och integrerade designelement. 

Vid DOMOTEX visar ca 1 600 företag från 60 länder upp sina produkter för en internationell publik. De 45 000 besökarna kommer årligen från närmare 100 olika nationer. Ca 60% av fackbesökarna kommer från länder utanför Tyskland. DOMOTEX är branschens flaggskepp och viktigaste mötesplats. Mediabevakningen på DOMOTEX är mycket stor och årligen rapporterar ca 400 journalister från 34 länder om mässan.


Arrangör:
Deutsche Messe
Plats:      
Hannover
Datum:    
10-13 januari 2020
Hemsida:
www.domotex.de

Utställare
Boka monter
Utställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Tidningsartiklar
Golv till Tak - nummer 1 2017
Golv till Tak - nummer 7 2017
Golv till Tak - nummer 1 2018

Kontaktperson
Marie Jaeger