DOMOTEX - Mattor och golv för inne- och utemiljö

DOMOTEX är den internationellt ledande mässan för matt- och golvbranschen och samlar i januari varje år de ledande aktörerna i branschen under ett tak. Ett par nya hallar tillkom 2018 och hall 9 fortsätter vara ett centrum för innovation och design i show room-format, vilket attraherar arkitekter, designer och inredare. Se hallplanen här

DOMOTEX 2020 erbjuder en hel del nyheter och inriktningen mot trend, innovation och design ökar. Huvudtemat för DOMOTEX 2020 - "ATMYSPHERE" - En spegling av golvets betydelse för vårt välbefinnande. Temat omfattar innovationer, trender och inspiration där viktiga aspekter som akustik, miljö, hållbarhet samt naturliga och estetiska detaljer vägs in i en fin balans. Golvet utgör trots allt basen i alla rum vi lever, arbetar och skapar vår egen personliga atmosfär i, både inomhus och utomhus. Golvinredningens betydelse och inflytande blir en allt viktigare del i hela inredningskonceptet.

Vid DOMOTEX visar ca 1 600 företag från 60 länder upp sina produkter för en internationell publik. De 45 000 besökarna kommer årligen från närmare 100 olika nationer. Ca 60% av fackbesökarna kommer från länder utanför Tyskland. DOMOTEX är branschens flaggskepp och viktigaste mötesplats. Mediabevakningen på DOMOTEX är mycket stor och årligen rapporterar ca 400 journalister från 34 länder om mässan.


Arrangör:
Deutsche Messe
Plats:      
Hannover
Datum:    
10-13 januari 2020
Hemsida:
www.domotex.de

Utställare
Boka monter
Utställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Tidningsartiklar
Golv till Tak - nummer 1 2017
Golv till Tak - nummer 7 2017
Golv till Tak - nummer 1 2018

Kontaktperson
Marie Jaeger