EUROGUSS - Pressgjutning - Processer, tekniker och produkter

EUROGUSS är världens ledande mässa inom pressgjutning. Denna högspecialiserade fackmässa är den enda mässan som enbart handlar om pressgjutning med tillhörande industrisektorer. Hit kommer bl.a. hela bilindustrin och pressgjuterierna. Det är helt enkelt pressgjuteribranschens centrum för utbyte av kunskap och erfarenheter.

På EUROGUSS presenterar över 400 utställare de tekniska trenderna och de sofistikerade processerna inom branschen. Med ca 8 500 besökare är EUROGUSS den viktigaste plattformen för den internationella pressgjutningsbranschen, där forskning och industri möts.


Arrangör: 
NürnbergMesse
Plats:      
Nürnberg
Datum:   
8-10 juni 2022
Hemsida:
www.euroguss.de

Utställare
Boka monter
Utställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Kontaktperson
Linda Steen