Försvar och räddningstjänst

• 4-5 mars 2020 
• Nürnberg

Utrustning för brotts- bekämpning, säkerhet och taktiska lösningar för polis, tull, försvar och säkerhetstjänst.

• 4-5 mars 2020 
• Nürnberg

Säkerhet i förhållande till obemannade farkoster.

• 24-25 juni 2020 
• Nürnberg

Förebyggande brandskydd.


• 15-20 juni 2020
• Hannover

Mässa för brandskydd, civilförsvar, räddningstjänst och säkerhet.