GaLaBau - Underhåll och anläggning av gröna och öppna ytor

GaLaBau är den enda ledande europeiska mässan som visar upp hela utbudet av produkter och tjänster för konstruktion, byggande och underhåll av urbana, gröna och öppna ytor. Utbudet omfattar även lekplatsutrusting och sport- och fritidsanläggningar samt golfplatsanläggning. Mässan omfattar 13 utställningshallar samt attraktiva utomhusytor för maskindemonstrationer.

Utställarna återfinns främst inom områdena bygg- och underhållsmaskiner samt byggnadsmaterial. Även en relativt stor andel kommer från segmentet specialprodukter för t ex lekredskap, fritids- och parkanläggningar och konstruktion och underhåll av golfbanor är med.

Bland mässans besökare återfinns främst landskapsarkitekter, kommuner och myndigheter samt representanter från bostadssektorn, skolor, konstruktörer av golfbanor, campingplatser och andra byggentreprenörer. Galabau har de senaste åren utvecklats mycket positivt och har idag ca 1 500 utställare och ca 67 000 fackbesökare.


Arrangör: 
NürnbergMesse
Plats:      
Nürnberg
Datum:    14-17 september 2022
Hemsida: www.galabau-messe.com

Utställare
Boka monter
Uställarinformation

Besökare
Beställ entrékort
Besökarinformation

Press
Pressreleaser

Kontaktperson
Marie Jaeger