Mässor - NürnbergMesse
• 18-19 maj 2021
• Nürnberg

Personbilsindustri - Tillverkning av karosser, lackering och montering.
• 11-13 oktober 2022 
• Nürnberg

Kyla, luftkonditionering, ventilation och värmepumpar.
• 14-16 september 2021
• Nürnberg

Färgindustri - lack, lim, tätningsmedel, tryckfärg, kemiska produkter.
• 27-29 sept 2022
• Nürnberg

Förpackningsteknologi, materialhantering, tryck och logistik.
• Datum kommer
• Nürnberg

Husdjur - tillbehör och utrustning.

18-20 januari 2022
• 
Nürnberg

Yttre och inre områdesskydd.
• Datum kommer  
• Nürnberg

Natursten och naturstensbearbetning.

• 26-29 juli 2022
• Nürnberg

Ekologisk mat samt angränsande ekologiska produkter.
• 1-2 mars 2022
• Nürnberg

Utrustning för brottsbekämpning, säkerhet och taktiska lösningar för polis, tull, försvar och säkerhetstjänst.
• 12-15 juli 2022
• Nürnberg

Fönster, dörrar, fasader och beslag.
• 14 -17 sept 2022 
• Nürnberg

Offentlig miljö - underhåll och anläggning av gröna och öppna ytor.


• 25-27 okt 2022
• Nürnberg

IT-säkerhet.

• 26-28 april 2022
• Nürnberg

Mekanisk processteknologi för pulver, granulat och bulkmaterial.

• Nytt datum kommer
• Nürnberg

Säkerhet vid användning av obemannade farkoster.

• 14-16 november 2023
• Nürnberg

Dryckesindustri och bryggeriteknik.
• 8 - 10 juni 2022 
• Nürnberg

Pressgjutning - Processer, tekniker och produkter.
• 23-24 juni 2021
• Nürnberg

Förebyggande brandskydd.
• 12-15 juli 2022 
• Nürnberg

Trähantverk - Maskinteknologi och bearbetning av trä.• 3-6 mars 2022
• Nürnberg

Jakt och sportvapen, utrustning för friluftsliv och brottsbekämpning.
• 4-6 maj 2021
• Nürnberg

Sensorer och mätinstrument.

• 26-29 juli 2022
• Nürnberg

Naturkosmetik, och personlig omvårdnad.