Processer och emballage

• 18-19 maj 2021
• Nürnberg

Personbilsindustri - Tillverkning av karosser, lackering och montering.

• 28-30 mars 2023
• Nürnberg

Färgindustri - lack, lim, tätningsmedel, tryckfärg, kemiska produkter.
• 30 aug - 1 sept 2022
• Nürnberg

Mekanisk processteknologi för pulver, granulat och bulkmaterial.

• 14-16 november 2023
• Nürnberg

Dryckesindustri och bryggeriteknik.

• 27-29 september 2022
• Nürnberg

Förpackningsteknologi, materialhantering, tryck och logistik.

• 8-10 juni 2022
• Nürnberg

Pressgjutning - Processer, tekniker och produkter.


• 11-13 oktober 2022
• Stuttgart

Industriell rengöring av ytor och komponenter - processer och produkter.