Smart city


• 11-15 juni 2018
• Hannover

Världsledande digitaliseringsevent med fokus på AI, VR, IoT, Cyber Security etc.

• 15-20 juni 2020
• Hannover

Mässa för brandskydd, civilförsvar, räddningstjänst och säkerhet.