IWA OutdoorClassics - Sweden Corner växer

2016-01-12

Sweden Corner är ett väl etablerat inslag på IWA OutdoorClassics och 2016 ser ut att bli ett av de starkare åren för sverigepaviljongen. Flera nya utställare har kommit till och montern har designats om något för att bättre exponera det svenska deltagandet.