VAR MED TEAM SWEDEN I EN UNIK SATSNING PÅ SVERIGE OCH SVENSKT NÄRINGSLIV!

2018-05-15

Hannovermässan i Tyskland är sedan 1947 den viktigaste mötesplatsen för industrin. Här knyter ledande internationella industriföretag nya affärsrelationer med näringsliv och får direkt kontakt med beslutsfattare från politikens.Hannovermässan 2019 drivs i Team Swedens regi, under ledning av Business Sweden.

Team Sweden är ett nätverk av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet och utlandsinvesteringar till Sverige. Sweden Co-Lab på Hannovermässan 2019 drivs i Team Swedens regi, under ledning av Business Sweden. Sweden Co-Lab är temat för Sveriges partnerskap på Hannovermässan 2019. Sverige är ett växthus för samskapande (Co) och innovation (Lab) ? tillsammans skapar vi!

TRE ANLEDNINGAR ATT DELTA I SWEDEN CO-LAB 2019
1. Var en del av den exklusiva Team Sweden delegationen och få direkt kontakt till företrädare på hög nivå från både näringsliv och offentlig sektor.
2. Dra nytta av global exponering i industrivärlden under ett helt år genom varumärkesprofilering, hög internationell medieexponering och marknadsföringsaktiviteter
3. Få direktkontakt med internationella fackbesökare genom att visa upp dina produkter och lösningar samt delta i B2B möten, seminarier och paneldiskussioner exklusivt för Sverige som partnerland.