HANNOVER MESSE 2019 - Få ut det mesta av ett deltagande

HM18_H27_13_IM1539861113146.original

2018-10-22

Under HANNOVER MESSE 2019 har Sverige en framstående roll som partnerland med bland annat en egen nationspaviljong. Tre mässexperter förklarar vad rollen som partnerland innebär och vad svenska företag kan vinna genom att delta.

Marco Siebert, chef för internationella relationer på Deutsche Messe AG, berättar om vilket fokus partnerlandet får i pressen och dess effekter som bland annat leder till många nya affärskontakter för de utställande svenska företagen. Att Sverige är partnerland kommer att stärka handelsrelationerna med Tyskland ännu mer och även förbättra den svenska internationella imagen ytterligare, menar Marco Siebert.

Linda Steen, Sverigeansvarig för Hannover Messe på Trade Fair Agency, berättar om den svenska nationspaviljongen och regeringens satsning inom svensk export. Linda Steen och Verena Adamheit, projektledare för Tysk-Svenska Handelskammarens satsning på mässan, ger även råd till svenska företag om hur de planerar för ett lyckat mässdeltagande på HANNOVER MESSE 2019.