HANNOVER MESSE - Artikel i Dagens Industri

2019-11-13

MÖT FRAMTIDEN PÅ VÄRLDENS STARKASTE INDUSTRIPLATTFORM
Användningen av smart teknik som artificiell intelligens, maskininlärning samt virtuell och förstärkt verklighet är redan en standard i flera branscher. Nu är det industrins tur att bli smart. Tillverkare av industrianläggningar och lösningar kommer att presentera smarta och innovativa tekniklösningar under temat "Industrial Transformation" vid HANNOVER MESSE 2020.

Till 2020 omstruktureras mässan för att bättre spegla branschens pågående utveckling. Det nya konceptet skapar tillväxtmöjligheter genom en mer dynamisk hallstruktur där marknadsledande utställare och relevanta teman fördelas över mässan, vilket ger en mycket attraktiv plattform. HANNOVER MESSE är organiserad utifrån sex högaktuella industerisegment: Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Future Hub, Engineered Parts & Solutions och Logistics - som alla visar upp de senaste innovationerna och trenderna under temat Industri 4.0.