BIOFACH - Artikel i Svenska Livsmedel nr 4, 2019

2019-11-26

BIOFACH 2020 - Nästa års mässa förväntas bli den största hittills!
Den 12-15 februari 2020 är det dags för nästa upplaga av BIOFACH i Nürnberg, som är världens största mässa för ekologiska livsmedel. Denna gång är temat "Organic delivers!"och mässan utökas med två extra hallar för att kunna ta emot 400 nya utställare.

Med det övergripande temat "Organic delivers!", vill arrangörerna lyfta fram hur den ekologiska odlingen gynnar hela ekosystemet - grundvatten, jordmån, biologisk mångfald - och även bidrar till EU:s mål för klimat och djurvälfärd, liksom FN:s globala hållbarhetsmål. BIOFACH växer för varje år och 2020 års upplaga förväntas bli den största hittills. Två nya hallar har byggts för att kunna ta emot ytterligare 400 utställare. De två nybyggda hallarna, 3A och 3C, har fått pris för sin hållbara design.