Besök INTERSCHUTZ 20-25 juni 2022

Brandman 2

2022-04-25

INTERSCHUTZ i Hannover är världens ledande mässa för brandskydd, räddningstjänst, skydd & säkerhet samt katastrofhjälp. Här presenteras de produkter och tjänster som formar framtidens beredskapstrender. Köp entrébiljett till mässan och säkra din plats nu!

TEMAN PÅ MÄSSAN
Ingen annan mässa i branschen drar till sig så många utställare och besökare som INTERSCHUTZ. Här etablerar ni kontakt med nya leverantörer och tillverkare från alla väsentliga delar inom beredskapsområdet, såsom: Civil Protection, Fire Fighting, Communications & Control Center Solutions, Resque Service, Protective Equipment och Fire Prevention.

KÖP MÄSSBILJETT
Entrékort köper du enkelt på www.interschutz.de. Trade Fair Agency är Sverigeansvariga för INTERSCHUTZ. Vi är den naturliga kontaktpunkten för alla svenska besökare. Vår uppgift är att hjälpa er till ett lyckat mässbesök. Kontakta oss gärna för mer information: info@tradefairagency.se.

Läs mer om INTERSCHUTZ på www.interschutz.de.

Varmt välkommen till INTERSCHUTZ 2022!