IT och elektronik

• 8-10 oktober 2019
• Nürnberg

IT-säkerhet, mässa och kongress.


• 25-27 juni 2019
• Nürnberg

Sensorer, mätinstrument och testteknik.

• 4-5 mars 2020 
• Nürnberg

Säkerhet i förhållande till obemannade farkoster.