IT och elektronik

• 12-14 oktober 2021
• Nürnberg

IT-säkerhet, mässa och kongress.


• 4-6 maj 2021
• Nürnberg

Sensorer, mätinstrument och testteknik.

• Nytt datum kommer
• Nürnberg

Säkerhet i förhållande till obemannade farkoster.