IT och elektronik

• 25-27 oktober 2022
• Nürnberg

IT-säkerhet, mässa och kongress.


• 10-12 maj 2022
• Nürnberg

Sensorer, mätinstrument och testteknik.

• Nytt datum kommer
• Nürnberg

Säkerhet i förhållande till obemannade farkoster.