Trade Fair Agency AB

E-mail:                  info@tradefairagency.se

Marie Jaeger      +46 (0)70 306 28 14, marie.jaeger@tradefairagency.se
Linda Steen        +46 (0)70 306 27 14, linda.steen@tradefairagency.se

Besöksadress:   Agavägen 52 A, 181 55 LIDINGÖ
Postadress:        Gamla Ekholmsnäsvägen 3, 181 66 LIDINGÖ