Mässtransport

Trade Fair Agency har ett etablerat samarbete med DB Schenker Fairs & Exhibitions, som är en enhet specialinriktad på transporter till mässor. De har en stor vana av att säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt leverara gods till mässor. De hanterar allt från små leveranser till skrymmande och känsligt gods, samt ser till att allt når mässan säkert och på utsatt tid. 

DB Schenker Fairs & Exhibitions har en hub i Helsingborg, där möjlighet till samlastning av gods finns för vidare transport till mässan. Alternativt hämtar DB Schenker Fairs & Exhibitions upp godset hos er. Allt för en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

För mer information och kontakt: DB Schenker Fairs & Exhibitions.