Business Sweden arrangerar svensk paviljong på HANNOVER MESSE

2023-10-05 | Nyheter

Nu välkomnas företag att ta plats i den svenska paviljongen på HANNOVER MESSE 2024 som arrangeras av Business Sweden i syfte att främja partnerskap och fungera som en länk mellan globala klimatutmaningar och innovativa lösningar. Den svenska paviljongen är placerad i Hall 12 ”ENERGY 4.0”.

Paviljongen täcker följande viktiga ämnen:

  • CO2-neutral, energy-efficient production
  • Smart Energy & Industry 4.0. The Internet of Energy
  • Green Hydrogen. Power-2-X
  • E-Mobility. Battery value chain. Charging infrastructure
  • Circular economy and resource-efficient production
  • Сarbon footprint tracking. Smart metering
  • Sustainability analytics. Digital energy management and AI

Energiomställning är ett fokusämne på mässan
Den industriella energiomställningen är ett hett ämne som påverkar alla delar av produktionen. Dekarboniseringen av produktionen gäller hela processen: produktionsanläggningar, processer och projekt, transportfordon, leverans- och avfallshantering. På samma sätt som tillverkningen utvecklats under Industri 4.0 behöver nu energiförsörjningen ta nästa steg mot en hållbar, effektiv framtid: Energy 4.0. HANNOVER MESSE kommer att ge den nödvändiga översikten och det långsiktiga perspektivet på energiomställningen med fokus på el, värme och mobilitet inom industrin.

Läs mer om den svenska paviljongen och anmälan här!