Utställare

Mässor skapar nya affärer

Att ställa ut på en mässa är ett strategiskt och långsiktigt beslut. På en mässa skapas inte bara affärsmöjligheter – här presenteras även de senaste trenderna samt forskning och utveckling, vilket hjälper er att hålla er uppdaterade på de senaste branschnyheterna. Mässan möjliggör kontakter med en hel bransch eller marknad. Här träffar ni inte bara potentiella kunder, utan får en unik möjlighet att möta och upprätthålla befintliga affärsrelationer.

Genom att hela branschen samlas blir fokuset på just ert segment mycket stort. Möjligheten att utbyta erfarenheter och dela med sig av kompetens och kunnande är mycket stor. Dessutom är ofta media från hela världen på plats, vilket ger ert företag en unik möjlighet att exponeras på många marknader.

Tre goda skäl att ställa ut på mässor
  • Deltagande på internationella mässor visar att ert företag är en global aktör. Företaget breddar sin internationella kontaktyta och ökar sin image och prestige.
  • Mässdeltagande är en viktig del i affärsutvecklingen. Företaget får direkt feedback på nya produkter och lösningar och får tillfälle att bevaka konkurrenter.
  • Mässdeltagandet bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling genom seminarier och konferenser som ger en bra bild av branschen och den senaste utvecklingen.