Ekologiska Marknadsdagen 2024

2024-04-11 | Nyheter

En viktig samlingsplats för den ekologiska branschen

Torsdagen 21 mars 2024 gick Ekologiska Marknadsdagen av stapeln i Stockholm. En ekodag fylld av inspirerande föredrag och intressanta möten med hela branschen samlad. Trade Fair Agency var på plats för att presentera BIOFACH som en kanal för svenska exportmogna ekoproducenter att få fart på affärerna utanför Sveriges gränser.

Under dagen presenterade Organic Sweden, Ekomatcentrum, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna den Ekologiska Årsrapporten, som djupdyker i utvecklingen för ekomaten. Rapporten finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Under 2023 minskade andelen ekologiskt i alla kanaler utom för Systembolaget där den ökade något. Försäljningsnedgången var störst i början av året men avtog successivt. Totalt såldes det under 2023 ekologisk mat för 34,2 miljarder i Sverige, vilket utgjorde 7,8 procent av den totala försäljningen. Andelen ekologiskt minskade 2023 med 0,5 procentenheter. Samtidigt har försäljningstrenden förändrats under året. De första kvartalen präglades av en stor nedgång som successivt mattades av och under det sista kvartalet sågs en försäljningsökning inom flera viktiga kategorier. Flera kampanjer från dagligvaruhandeln och ett större fokus på breda hållbarhetsfrågor kan vara orsaker till ökningen av ekologiskt.

Ekologiska årsrapporten visar bland annat att ekologiska konsumenters intresse för hållbara och hälsosamma livsmedel inte har minskat. Det är snarare så att konsumenternas plånböcker har blivit tunnare. Utöver priset tycker ekokonsumenter att den största barriären är att hitta de ekologiska produkterna i butik. Fler ekokampanjer, ett bredare utbud och tydligare butikskommunikation borde därför vara enkla åtgärder för att få fart på den ekologiska försäljningen.

I Ekologiska Årsrapporten 2023 kan du ta del av ekoutvecklingen med försäljning, trender och intressanta analyser för såväl offentlig sektor och dagligvaruhandeln som producentled och restaurang.

Läs hela rapporten här