FACHPACK tar en titt på den skandinaviska förpackningsindustrin

2023-08-16 | Nyheter

Som världens ledande mässa för förpackningsindustrin visar FACHPACK varje år upp det senaste från förpackningsvärlden. I väntan på nästa års mässa (24 september 2024) kan man hålla sig uppdaterad på nyheter och industritrender genom att prenumerera på FACHPACK 360° nyhetsbrev. Nedan är ett udrag från en artikel där FACHPACK tar en titt på den skandinaviska förpackningsindustrin:

De skandinaviska länderna är kända för att vara ledande inom hållbarhet och socialt ansvar. Med Tetra Pak, UPM-Kymmene, Stora Enso, Smurfit Kappa och Huhtamaki har några av de största förpackningstillverkarna i Europa och världen sitt säte i Skandinavien. Nästan alla av dem har historiska rötter i användningen av träfiber. Inte konstigt, eftersom en stor del av regionen är täckt av skogar. Fiberbaserad förpackning är därför fortfarande den viktigaste pelaren inom industrin i Sverige, Finland och Norge.

Sverige och återvinning

Med över 604 000 ton var pappersförpackningar den vanligaste typen av förpackning i Sverige år 2020. Plastförpackningar, inklusive PET-flaskor, stod för 248 800 ton, glas 233 000 ton, trä 207 800 ton och aluminiumburkar med pant 23 500 ton. Av detta återvanns cirka 60,2 procent. Detta placerar återvinningsgraden under det europeiska genomsnittet på 64,3 procent. Återvinningsgraderna varierar dock kraftigt för olika material. Till exempel återvanns 94 procent av glasförpackningarna som placerades på marknaden i Sverige. För fiberbaserade förpackningar ligger siffran på cirka 80 procent.

Återvinningsgraderna inom detta område beror främst på producentansvaret som gäller i Sverige. Detta innebär att producenterna har ansvar för insamling och behandling av sina produkter när de når slutet av sin livscykel. Det innebär också att de är ansvariga för att utveckla produkter som är mer resurseffektiva, återvinningsbara och inte innehåller miljöfarliga eller skadliga ämnen. Av denna anledning har landet ett av de mest avancerade insamlings- och återvinningssystemen.

Läs hela artikeln här