INTERSCHUTZ

INTERSCHUTZ är världens ledande mässa för brandskydd och brandprevention, räddningstjänst, skydd & säkerhet samt katastrofhjälp. Mässan går vart femte år i Hannover och här presenteras de produkter och tjänster som formar framtidens katastrofberedskap för en bred internationell publik. På INTERCHUTZ visar 1500 utställare upp sina produkter för 150 000 internationella besökare.

Arrangör: Deutsche Messe
Plats: Hannover
Startdatum: 2026-06-01
Slutdatum: 2026-06-06
Kontaktperson: Linda Steen