it-sa

it-sa är europas ledande mässa för IT-säkerhet och är den enda utpräglade IT-säkerhetsmässan i de tysktalande länderna. Här samlas internationella experter och beslutsfattare för att utbyta erfarenheter och dela med sig av lösningar och trender inom cybersäkerhet. Mässan är en av världens största dialogplattformar för branschspecifika IT-säkerhetslösningar och fungerar som en trendbarometer för hela marknaden. Utöver mässan finns it-sa 365 som är en digital, informativ och lösningsorienterad plattform som knyter samman branschen mellan mässtillfällena.

Arrangör: NürnbergMesse
Plats: Nürnberg
Startdatum: 2024-10-22
Slutdatum: 2024-10-24
Kontaktperson: Marie Jaeger