LIGNA

LIGNA är den viktigaste mötesplatsen för träindustrin och bekräftas år efter år som branschens flaggskepp där aktörer från hela världen möts. LIGNA går vartannat år i Hannover och täcker hela den maskinbaserade värdekedjan i träindustrin – från avverkning till färdig produkt. Med sina 1500 utställare och över 90 000 internationella fackbesökare erbjuder LIGNA de optimala förutsättningarna för att möta nya leverantörer och ta del av senaste nytt från branschen.

Arrangör: Deutsche Messe
Plats: Hannover
Startdatum: 2025-05-26
Slutdatum: 2025-05-30
Kontaktperson: Marie Jaeger