POWTECH blir POWTECH TECHNOPHARM

2024-02-06 | Nyheter

Världens ledande mässa för teknologi avseende produktion av pulver, granulat och bulkmaterial, POWTECH i Nürnberg, inleder året med en ny strategi och riktning.  I en pressrelease meddelar mässan att från och med 2025 kommer POWTECH att verka under namnet POWTECH TECHNOPHARM. Denna förändring innebär att mässan kommer erbjuda den perfekta plattformen för den växande farmaceutiska och life sciences-industrin. 

POWTECH är en mässa för alla som arbetar med att bearbeta och analysera pulver och fasta ämnen i tillverkningsindustrin, med hjälp av maskinteknik och andra tekniska processer. Det omfattar många sektorer, särskilt kemisk och kosmetisk industri, livsmedel och foder, läkemedel och batterier. TECHNOPHARM-delen kommer att ägnas åt farmaceutisk processteknik, som korsar mekanisk processteknik – till exempel vid tillverkning av fasta läkemedel i tablettform eller produktion av hostmediciner genom att lösa upp fasta ämnen i vätskor. Dessutom behöver farmaceutiska och life sciences-industrier apparater och anläggningar för att tillverka flytande, halvfasta, sterila och aseptiska produkter, som fylls i behållare som ampuller och sprutor. Dessa processer är särskilt viktiga för bioteknik, som erbjuder marknadsmöjligheter inom olika sektorer.

Heike Slotta, Executive Director Exhibitions på NürnbergMesse, förklarar motivationen bakom den nya strategin: “The combined POWTECH TECHNOPHARM brand offers a home for the providers of process engineering and also for their customers. It is a three-day working trade fair for talking shop and finding solutions, with hands-on technology and a European focus. And an important new development for the community is the fact that the strategy is being relaunched and adapted to meet current requirements.”

Ännu en nyhet är att POWTECH TECHNOPHARM kommer arrangeras parallellt med FACHPACK var tredje år. FACHPACK är den europeiska internationella mässan för förpackningsindustrin och presenterar lösningar för såväl industri- som konsumentvaror med fokus på förpackningslösningar, material, hantering, tryck och logistik. När omläggningen på grund av pandemin resulterade i att POWTECH 2022 hölls parallellt med FACHPACK 2022, upplevde fackbesökarna vid båda mässorna ett mervärde av kombinationen bearbetning och förpackning.

Ta del av hela pressreleasen här