Pro Care – Ny mässa för den internationella vårdsektorn

2024-05-14 | Nyheter

De många utmaningarna i vardagen kräver praktiska lösningar för innovativ och hållbar vård. Den nya mässan Pro Care riktar sig till alla aspekter inom vård och omsorg när den för samman den internationella vårdsektorn och erbjuder möjligheter tills kunskapsutbyte, nätverkande och affärsskapande under rubriken ”Ensuring that care has a future”. 

Pro Care samlar alla aktörer inom vårdsektorn och inkluderar beslutsfattare såväl som personer som arbetar direkt med människor i behov av vård. Mässan riktar sig inte bara till specialister inom geriatrik och sjukhusvård, utan även till barnomsorg, ungdomsvård, vård för personer med funktionsnedsättning, palliativ vård, hemvård och intensivvård. Produkter och lösningar som presenteras täcker alla branschens behov med segmenten Care & Hygiene, Profession & Education, Digital management & technology, Cuisine & Nutrition, Room & Design samt Therapy & Activating Care.

Vårdbranschen står inför många utmaningar, men det finns samtidigt möjligheter som kan utnyttjas effektivt genom gränsöverskridande dialog och samarbete. Mässan erbjuder ett omfattande konferensprogram som belyser vikten av detta arbete och tar upp de mest påtagliga utmaningarna som branschen står inför. Det nya konceptet kombinerar innovation med praktiska lösningar och främjar en positiv bild av yrkesrollen och branschen.

Med etableringen av Pro Care står arrangören Deutsche Messe på en stadig grund med många års erfarenhet och expertis som arrangör av internationella mässor och sätter nu upp en ny milstolpe i arbetet mot en hållbar och modern vård. Vårdsektorn är dock inget nytt område för Deutsche Messe, då de tillsammans med medieföretaget Vincentz Network framgångsrikt har organiserat ALTENPFLEGE i Hannover, Nürnberg och Essen i över 30 år. Deutsche Messe vill med sin nya satsning Pro Care främja den internationella dialogen inom vårdsektorn och erbjuda en plattform som breddar perspektivet bortom den nationella horisonten.

Trade Fair Agency ser fram emot att inta rollen som mässans svenska representant och hälsar branschen välkommen till Hannover den 12-13 februari 2025.

Läs mer om Pro Care här.