Pro Care

Pro Care välkomnar hela den internationella vårdsektorn till Hannover. Med sin slogan ”Ensuring that care has a future” riktar sig mässan till beslutsfattare såväl som personer som arbetar direkt med patienter och inkluderar inte bara målgruppen geriatrik och sjukhusvård, utan även barnomsorg, ungdomsvård, vård för personer med funktionsnedsättning, palliativ vård, hemvård och intensivvård. Med produktsegmenten Care & Hygiene, Profession & Education, Digital management & technology, Cuisine & Nutrition, Room & Design samt Therapy & Activating Care täcker Pro Care alla viktiga delar för en hållbar och modern vård.

Arrangör: Deutsche Messe
Plats: Hannover
Startdatum: 2025-02-11
Slutdatum: 2025-02-12
Kontaktperson: Marie Jaeger