Tyskland är Sveriges största exportmarknad enligt ny statistik

2024-03-26 | Nyheter

Den nyligen publicerade statistiken från SCB, Statistiska centralbyrån visar att Tyskland var Sveriges viktigaste exportland under 2023. Den totala handelsvolymen med Tyskland ökade med runt åtta procent i jämförelse med 2022, vilket gjorde att landet avlöste Norge som tidigare låg i topp. Detta är oerhört glädjande siffror som stärker Tyskland som det viktigaste mässlandet för svenska exportmogna företag.

Pressmeddelande från Tysk-Svenska Handelskammaren:

Enligt färsk handelsstatistik från 2023 har nu Tyskland med en exportandel på 10,5 procent avlöst grannen Norge som Sveriges största exportmarknad. Likt tidigare år ligger Tyskland också på första plats när det gäller import av varor, andelen utgör 16,7 procent. Bakom ökningen ligger bland annat mycket starka siffror från fordonsindustrin.

Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Norge och Tyskland sedan flera år de två största varuexportmarknaderna. Under fjolåret ökade den totala handelsvolymen av varor med Tyskland med runt åtta procent i jämförelse med 2022 och uppgick till 562,5 miljarder kronor.

Exporten till Norge som tidigare år legat snäppet före Tyskland minskade med sex procent under 2023, där energivaror stod för huvuddelen av minskningen, samtidigt som den till Tyskland ökade med nio procent. Till Danmark och Finland, andra stora handelspartner till Sverige i EU, minskade exporten.

Läs mer om den nya varuhandelsstatistiken: Tysk-Svenska Handelskammarens pressmeddelande

Ta del av statistiken från SCB: Sammanställning av de största marknaderna för svensk export