POWTECH TECHNOPHARM

POWTECH TECHNOPHARM

POWTECH är världens ledande mässa för teknologi avseende produktion av pulver, granulat och bulkmaterial. På POWTECH presenterar över 800 utställare från 29 länder sina produkter för processtekniker, processingenjörer, produktionschefer och forskare. De ca 14 000...
Perimeter Protection

Perimeter Protection

Perimeter Protection går vartannat år i Nürnberg och är mässan som presenterar de senaste mekaniska och elektroniska lösningarna för yttre och inre områdesskydd. Mässan startade 2010 och har sedan dess etablerat sig som Europas viktigaste mötesplats för branschen....
IWA OutdoorClassics

IWA OutdoorClassics

IWA OutdoorClassics är världens ledande B2B-mässa för outdoor, jakt- och sportvapen. På IWA OutdoorClassics presenterar ca 1 350 utställare de senaste trenderna och produkterna för ca 40 000 fackbesökare från hela världen. IWA:s breda produktsortiment täcker allt...
it-sa

it-sa

it-sa är europas ledande mässa för IT-säkerhet och är den enda utpräglade IT-säkerhetsmässan i de tysktalande länderna. Här samlas internationella experter och beslutsfattare för att utbyta erfarenheter och dela med sig av lösningar och trender inom cybersäkerhet....
HOLZ-HANDWERK

HOLZ-HANDWERK

HOLZ-HANDWERK, den internationella mässan för maskinteknologi, utrustning och material för trähantverk och träbearbetning, är ett av de viktigaste evenemangen för snickare i den europeiska regionen. De omfattande produktpresentationerna inspirerar och visar på nya...
Fensterbau Frontale

Fensterbau Frontale

FENSTERBAU FRONTALE är världens ledande mässa i sin nisch; fönster, dörrar och fasader med tillbehör. På mässan presenterar ca 800 internationella utställare från ca 40 länder de senaste produkterna och lösningarna med fokus på hållbarhet, komfort, automation och...
FACHPACK

FACHPACK

FACHPACK är en av de ledande mässorna i Europa för förpackningsindustrin. Mässan har arrangerats i Nürnberg i över 40 år och ger en heltäckande bild av förpackningsindustrins områden. Här inkluderas lösningar för såväl industri- som konsumentvaror med fokus på...
European Coatings Show

European Coatings Show

European Coatings Show är den ledande mässan för lack- och färgindustrin och visar upp allt ifrån färger och lacker, råmaterial, laboratorie- och produktionsutrustning, anläggningar, maskiner till produkter för miljöskydd och skyddsutrustning. På European Coatings...
Enforce Tac

Enforce Tac

Enforce Tac är den internationella specialmässan för leverantörer av utrustning till insatspersonal inom polis, gränskontroll, tullväsende, informations- och säkerhetstjänst samt militär. På Enforce Tac presenterar över 350 utställare med specialinriktade produkter de...